KLIK HIER

KWALITEIT
HET BELEID INZAKE KWALITEIT EN LEEFMILIEU VAN EXIT

is gebaseerd op het verlenen van diensten die voldoen aan de noden en de verwachtingen van de klanten, aan de vigerende wetgeving en reglementen en aan alle verbintenissen die van het bedrijf worden verwacht. Dit inzake levertermijn, het volledig intact zijn van de koopwaar, kosten en gevolgen voor het milieu.

Adrir incidencia

In die zin wordt het geïntegreerd beheer van de Kwaliteit en het Leefmilieu beschouwd als een essentiële factor voor het welslagen van het bedrijf, en iedereen is verantwoordelijk voor de functie die hij uitvoert.

Op deze manier wordt veel belang gehecht aan "Preventieve kwaliteit" en aan het nemen van "Corrigerende Maatregelen" die moeten verhinderen dat men nogmaals eerder gemaakte fouten herhaalt.

Op dezelfde manier is het essentieel om het huidig Beleid inzake Kwaliteit en Leefmilieu vast te leggen als referentie om de doelstellingen te bepalen en te herbekijken inzake Kwaliteit en Leefmilieu.

OVEREENKOMSTIG MET DIT BELEID VERBINDT HET BEDRIJF ZICH TOT DE VOLGENDE ALGEMENE DOELSTELLINGEN
  • Voldoen aan de vereisten van onze klanten.
  • Voldoen aan de vereisten van de vigerende reglementering inclusief leefmilieu, en eender welke bijkomende vereiste waar het bedrijf zich toe verbindt.
  • De nodige maatregelen invoeren om niet-conformiteiten te voorkomen en weg te werken zowel inzake onze diensten als wat betreft het Beheer van het Leefmilieu.
  • De efficiëntie van het Beheer van de Groep en hun relatie inzake het Leefmilieu verbeteren.
  • Nutteloze lege kilometers beperken om minder vervuiling te genereren.
MEER BEKIJKEN TERUGKEREN

In onze centrale zetel van Alcoy beschikken wij over een eigen werkplaats voor het onderhoud van onze vrachtwagens, wat ons het voordeel biedt om een grondige onderhoudsbeurt te kunnen geven aan onze vloot met voertuigen.

Daarnaast hebben wij een preventief onderhoudsysteem geïntegreerd om zoveel mogelijk schade te vermijden. Het foutencijfer bedraagt 0.2 %, wat een betrouwbaarheid oplevert van 99.8%. Dit biedt ons de mogelijkheid om volledig onafhankelijk te zijn van externe werkplaatsen inzake het onderhoud en de herstelling van onze vloot met voertuigen.